Monday, February 24th, 2020
Nameday of Polykarpos, Polikarpos