Wednesday, November 25th, 2020
Nameday of Cathrine, Catherine, Aikaterine, Aikaterini, Katerina, Kaiti, Cathy, Kate, Kathrine, Katherine, Mercurios, Merkourios