Wednesday, February 19th, 2020
Nameday of Filothei, Philothei