Saturday, September 23rd, 2023
Nameday of Plixeni, Polyxena, Polyxene, Polyxeni, Xene, Xeni, Rais, Xanthipos, Xanthippos, Xanthippe, Xanthippi

Federation of Hellenic American Societies

Greek Independence Day Parade in Philadelphia Live Stream

Greek Independence Day Parade in Philadelphia

WATCH AS IT HAPPENS LIVE!The 2017 Greek Independence Day Parade in Philadelphia USA

Posted by Federation of Hellenic-American Societies of Philadelphia on Sunday, April 2, 2017