Thursday, April 22nd, 2021
Nameday of Nathanael, Nathanail, Nearhos, Nearchos

Athanasios Peltekis passes away

Ioannis Fafalios passes away

Matina Trantas passes away

Angelo Nazirides passes away

Pattie D. Panagos passes away

Artemis Christou passes away

Agoria Siozopoulos passes away

Antigone Christou passes away

Paraskevi Stoupaki passes away

Louis J. Vastardis

Louis J. Vastardis passes away

Milano Leonardis

Milano Leonardis passes away

Omiros Zacharatos

Omiros Zacharatos passes away

Aggerou Kolokithia passes away

Theodora Roula Stergiou

Theodora D. “Roula” Stergiou passes away

Aristotel “Telly” Moumas

Aristotel “Telly” Moumas passes away

George N. Tsiadis

George N. Tsiadis passes away

Nikolaos E. Zois passes away

Stephen M. Pappas

Stephen M. Pappas passes away

Anatoli Konstantinidis

Anatoli Konstantinidis passes away

Spiridoula Macricostas

Spiridoula “Roula” Macricostas passes away

Polixeni Karalis

Polixeni Karalis passes away

Constantine N. Alpohoritis

Constantine N. Alpohoritis passes away

Marcella C. Tsouros

Markella C. Tsouros passes away

Renee Zissios

Renee Zissios passes away

Anestis Tatsis passes away

Rev. Fr. Demetrios S. Katerlis

Rev. Fr. Demetrios S. Katerlis passes away

Helen T. Mavromatis passes away

Bia Xinos

Bia Xinos passes away

Constance Paffas passes away

Mary Angelos

Mary Angelos passes away

Spiros Kokolis

Spiros Kokolis passes away

Thomas Hatzipavlides passes away