Tuesday, August 20th, 2019
Nameday of Iliodoros, Iliodora, Heliodora, Eldora, Eleadora, Eleodora, Elda, Samouel, Samuel, Sam, Theoharis, Theoharoula, Haroula

Nikolaos Stefanopoulos passes away

John E. Kusturiss passes away

Nicholas C. Chiartas passes away

Nicholas G. Pappas passes away

George Koutsiouroubas passes away

Sophia Verros passes away

Pablo Pouleres passes away

Vasilios Katsantonis passes away

Konstantinos “Gus” Markatos passes away

Argyro Tsoflias passes away

Christ Pantelis passes away

Cleo C. Millili passes away

George J. Mantakounis passes away

Attorney, Teacher and Church Leader Helen E. Bertas passes away

Nicholas J. Mallas passes away

George Sideris passes away

Stavros Pantelidis passes away

Julia Mavromates passes away

Jerry Kahrilas passes away

Panagiotis Rozanitis passes away

Leko Tefa passes away

George Karazournias passes away

Dr. Christos Katsetos passes away

Christina Vasiliou passes away

Anastasia Sarris passes away

Corina Vijeu-Pias passes away

Evanthia Mitoulis passes away

Zacharias C. “Jack” Xenakes passes away

Virginia Zarabara passes away

Nicholas Sousounis passes away

Mary Fafalios passes away

Peggy Katsapis passes away

Louise A. Nichols passes away

Maria Gigis passes away

Helene Giannoumis passes away

Athanasios Gerasopoulos passes away

John Ioannis Serafim passes away

Konstantinos George “Gus” Tsiouris dies at 76