Saturday, September 23rd, 2023
Nameday of Plixeni, Polyxena, Polyxene, Polyxeni, Xene, Xeni, Rais, Xanthipos, Xanthippos, Xanthippe, Xanthippi

Season’s Greetings 2021

Season’s Greetings from Vicki’s Cold Cuts

https://vimeo.com/658241777