Thursday, January 21st, 2021
Nameday of Agne, Agni, Agnes, Evgenios, Efgenios, Eugenios, Evyenous, Evyeni, Εugine, Evgenia, Eugenia, Eugene, Maximos, Massimos, Neophytos, Neofytos, Neofitos, Neophitos, Patroklos