Thursday, January 21st, 2021
Nameday of Agne, Agni, Agnes, Evgenios, Efgenios, Eugenios, Evyenous, Evyeni, ╬Ľugine, Evgenia, Eugenia, Eugene, Maximos, Massimos, Neophytos, Neofytos, Neofitos, Neophitos, Patroklos

Doxakis-Demetrios Dimitriadis passes away

Demetrios Verdhi passes away

Despo Solomou passes away

Rev. Fr. James J. Laliberte passes away

George Tahopoulos passes away

Despina Raggousis passes away

Michail Boulas

Michail Boulas passes away

Panagiotis Hristofilos passes away

Vasiliki Kitsos

Vasiliki Kitsos passes away

Koula Ellen Christides

Koula Ellen Christides passes away

Vaia Baxevanidis

Vaia Baxevanidis passes away

Odissefs Poursanidis

Odissefs Poursanidis passes away

Kyriakou Michaelides passes away

Nicholas Karas passes away

Athanasios M. Gougolis passes away

Panorea Kotsis passes away

Constantine “Gus” A. Kaffes passes away

Panorea Kavallieratos

Panorea “Penny” Kavallieratos passes away

Constantine “Gus” Constantinou passed away

Metaxia Kousombos passes away

Antonios (Tony) H. Diakatos

Antonios (Tony) H. Diakatos passes away

Sophia Bokas Passes Away

Tula Pulos passes away

George Burlotos

George Burlotos passes away

Athanasios Peltekis passes away

Ioannis Fafalios passes away

Matina Trantas passes away

Angelo Nazirides passes away

Pattie D. Panagos passes away

Artemis Christou passes away

Agoria Siozopoulos passes away

Antigone Christou passes away