Monday, June 5th, 2023
Nameday of Apollon, Apollo, Apolo, Dorotheos, Dorothea, Dorothy, Kynthia, Kynthea, Kinthea, Korina, Kori, Korinos, Nikandros, Ploutarhos,Ploutarchos, Ploutos, Plout, Selene, Seline, Triada, Triad