The Society of Epirotes of Philadelphia “Omonia” host their annual Tsipourovrathia at St. Demetrios Greek Orthodox Church. George Manioudakis on Klarino performs as attendees circle around him.