Thursday, September 29th, 2022
Nameday of Kyriakos, Kiriakos, Kyriakis, Kiriakis