Friday, December 9th, 2022
Nameday of Anna, Annita, Anneta, Hanna, Aneza, Anezina, Anezinio, Anais

Evangelismos Of Theotokos Greek Festival 2022

Charming and Authentic Cuisine, Evangelismos Greek Food Festival

Anastasios Mantsos passes away

Demetrios Kourebes passes away

Evangelismos Greek Fall Festival

Evangelismos Of Theotokos Summer Greek Festival

Resurrection Service at Evangelismos of Theotokos

Holy Thursday at Evangelismos of Theotokos

Antonios Kalikas passes away

Peter Pithis passes away

Evangelismos Greek Fall Festival

Evangelismos Of Theotokos Greek Festival

Evangelismos of Theotokos Greek Festival Drive-Thru & Pick Up

The Divine Liturgy of the Resurrection at Evangelismos

First Resurrection Service at Evangelismos

Holy Friday at Evangelismos

The preparation of the Epitafios at Evangelismos

Helen Karakasidis passes away

International Women’s Day

As it happens: Evangelismos of Theotokos welcomes Bishop Apostolos of Medeia

Ioanna Calliaga

Ioanna Calliaga passes away

As it happens: The Feast of the Holy Theophany at Evangelismos

As it happens: The Christmas Divine Liturgy at Evangelismos

Athanasios Peltekis passes away

Ioannis Fafalios passes away

As it happens: The Resurrection Service and Liturgy at Evangelismos of Theotokos

Holy Friday Observance at Evangelismos of Theotokos

Holy Thursday at Evangelismos of Theotokos

Evangelismos Greek Fall Festival

Evangelismos Hosts Greek Food Lovers Delight

Evangelismos Fall Festival 2019

Authentic Greek Cuisine at the Evangelismos Greek Fall Festival

Blue & White Pride at Evangelismos Greek Festival

Evangelismos Greek Festival

Authentic Customs at the Evangelismos Greek Festival