Saturday, August 15th, 2020
Nameday of Despoina, Deppy, Pipina, Despo, Pepi, Zepo, Elona, Gesthimani, Iesthimani, Gethsimani, Heliostalakti, Iliostalakti, Kristalo, Kristalia, Crystal, Krysta, Krista, Maria, Mary, Maro, Marios, Mario, Mariori, Marika, Maroula, Maritsa, Margiori, Marigoula, Manio, Marietta, Marieta, Marietta, Margeta, Margetina, Mariniki, Mireille, Mirella, Myrella, Panayotis, Panagiotis, Panos, Panikos, Panagiota, Panayota, Presveia, Presvia, Simela, Symela, Soymela, Theotokis, Theotokia, Theotokea