Recorded on AprilĀ 5, 2015 at Evangelismos of Theotokos Church Of Philadelphia.