Saturday, November 26th, 2022
Nameday of Kyparisia, Kiparisia, Paresia, Sissy, Nikon, Stergios, Stilianos, Stelios, Stylianos, Stella