Thursday, September 17th, 2020
Nameday of Agape, Agapi, Agathoklis, Agathoklia, Agathoklea, Elpida, Helpida, Olivianos, Olvianos, Olivia, Pantoleon, Pileas, Pilefs, Pisti, Sonia, Sonja, Sonya, Sophia, Sofia, Sonia, Sofianos, Sofoula, Sofoulis